Kinh doanh thương mại

IMG_4171

Chúng tôi chuyên kinh doanh & xuất nhập khẩu ủy thác chủ yếu vào các ngành sau đây :

– Xuất nhập khẩu uỷ thác của máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu.
– Xuất nhập khẩu ủy thác hóa chất, thực phẩm, đóng gói, điện tử, …
– Nhập khẩu tạm thời và tái xuất để sửa chữa.
– Tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị, vật liệu, ….
– Chấp nhận để làm cho các nhà thầu phụ và cho một số tổ chức.
– Xuất khẩu & nhập khẩu tất cả các lọai hàng hóa
– Hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *